Základy dluhové problematiky pro poskytovatele psychologické podpory v bezpečnostních sborech – 18. – 19.10. 2022

2 500,003 000,00

K dispozici 16
Vyčistit
Katalogové číslo: PR-Akce-030 Kategorie:
K dispozici 16 ks

Popis

Základní informace o akci:

 • Kurz povedou dvě lektorky z Lektorského týmu: Mgr. Kristýna Schreilová, Mgr. Petra Skuhrová a Zuzana Schovánková, DiS. 
 • Datum konání akce: 18. – 19. 10. 2022
 • Místo konání akce: Praha (v případě nepříznivé epidemiologické situace – online forma)
 • Rozsah: 16 výukových hodin (výuková hodina 45 min.)
 • Účastníci akce: psychologové BS, vč. konzultantů Linky pomoci v krizi provozované Policií ČR, krizoví interventi a peeři BS
 • Počet účastníků: 10 – 18 účastníků
 • Cena pro účastníky: 3000 Kč (pro členy APBS 2500 Kč) – poznámka k ceně pro zájemce o členství v APBS je uvedena níže.
 • Každý účastník obdrží výukový materiál aktualizovaný dle platné legislativy
 • Deadline přihlášek: 30. 9. 2022
 • Garant a koordinátor akce: Mgr. Jana Kykalová (objednavky@apbs.cz)

Popis kurzu:

V rámci kurzu budou obsažena tato témata:

 • přehled legislativy spojené s dluhovou problematikou, vysvětlení základních pojmů,
 • typologie dluhů, dlužníků a věřitelů,
 • rozbor jednotlivých fází dluhů, včetně prevence v oblasti dluhů, předcházení vzniku dluhů a dluhových pastí a negativním způsobům řešení dluhů a tíživé situace dluhů,
 • metodika mapování dluhů klientů, včetně praktických úloh,
 • síť pomoci – přehled o možnostech odborné pomoci a představení jednotlivých organizací zabývající dluhovou problematikou a dalšími souvisejícími problematikami,
 • diskuze a dotazy.

O lektorském týmu:

Mgr. Kristýna Schreilová (roz. Krušinská) je absolventka oboru Sociální práce na FF UK a Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizací na FHS UK. Od roku 2007 působí v občanském poradenství, od roku 2011 byla vedoucí Občanské poradny REMEDIUM. V současnosti je projektovou manažerkou této občanské poradny. Je lektorkou seminářů a kurzů v oblasti dluhů a finanční gramotnosti pro laickou i odbornou veřejnost, autorkou řady článků a spoluautorkou několika publikací.

Mgr. Petra Skuhrová vystudovala obor veřejná a sociální politika na FSV UK. Od roku 2005 působila jako poradkyně v občanských poradnách, kde pracovala s klienty, kteří jsou často z řad dlužníků. V rámci své praxe se věnovala také problematice azylového ubytování a aktivizace rodin. Má dlouholeté zkušenosti s lektorováním kurzů a seminářů zaměřených na dluhovou problematiku a posílení finanční gramotnosti dětí a mladistvých.

Zuzana Schovánková, DiS. je absolventka Vyšší odborné školy sociálně právní, od roku 2003 působí jako poradkyně v občanské poradně. Zároveň je lektorkou seminářů a kurzů zaměřených na oblast dluhů a problematiku ochrany spotřebitele.

Informace k registraci na kurz

Účastníky lze registrovat pouze jednotlivě (každý účastník provede vlastní registraci). Jste-li krizový intervent či peer, uveďte prosím tuto informaci do poznámky. Je-li to možné, uveďte prosím do poznámky své zařazení (sbor, příp. útvar).

Informace k ceně pro psychology bezpečnostních sborů, kteří mají zájem o členství v APBS

Jste-li psycholog bezpečnostního sboru, který se chce registrovat ke členství v APBS, můžete vybrat variantu produktu pro členy. Podmínkou přijetí objednávky je podání přihlášky ke členství do týdne od odeslání objednávky. Informace o podmínkách členství, výši členského příspěvku a přihlášku najdete na https://apbs.cz/uvod/clenstvi/.

V případě, že produkt objedná osoba, která není oprávněným příjemcem (nebo její zaměstnavatel), bude objednávka stornována a již uhrazená platba vrácena.

Informace k platbě zaměstnavatelem

V případě, že objednávku oficiálně bude zajišťovat a hradit Váš zaměstnavatel, využijte tento objednávkový systém pro rezervaci místa na vzdělávací akci. V pokladně zaškrtněte pole s informací, že platbu bude hradit zaměstnavatel a vyberte platbu „zaplatím později bankovním převodem“. Výzvu k platbě, která Vám automaticky přijde na e-mail, můžete v tomto případě ignorovat. Další postup s Vámi dohodneme individuálně dle požadavků a postupu objednávání Vašeho zaměstnavatele.

Další informace

Kdo může produkt objednat?

Členové APBS, Ostatní poskytovatelé psychologické podpory v BS, Psychologové nebo studenti psychologie, kteří nejsou členy APBS

Varianty dle zákazníka

Jsem člen APBS, Nejsem člen APBS