Informace o zpracování osobních údajů

Část 1 – Informace o zpracování osobních údajů

1.1 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 119/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně dalších zákonů, a evropským nařízením GDPR, které hájí práva našich návštěvníků a členů proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji.

1.2 Správcem osobních údajů je Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s., sídlem V křovinách 1541/18, 147 00 Praha 4, IČ: 07726082, spolek zapsaný ve veřejném rejstříku, SZ L 71228 vedená u Městského soudu v Praze.

1.3 Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím pověřených členů Předsednictva APBS, kteří mají na starosti jednotlivé agendy spolku (např. administrace webu, organizace vzdělávacích akcí, hospodaření a účetnictví).

1.4 Osobní údaje jsou zpracovávané v rozsahu nezbytném:

 • pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na základě objednávky ze strany odběratele (dle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR,
 • pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), které vyplývají např. z účetních či daňových předpisů.

1.5 Zpracovávané osobní údaje poskytnuté objednavatelem, případně oprávněným příjemcem:

 • jméno, příjmení, e-mailovou adresu (povinné informace), případně telefon, fakturační adresu a adresu doručení, liší-li se od fakturačních údajů, a dále v případě přímé platby na účet dodavatele číslo účtu,
 • základní osobní a kontaktní údaje příjemce (např. účastníka akce), není-li jím sám objednavatel (např. objednavatel je zaměstnavatelem příjemce) – jméno, příjmení, e-mailové adresa, případně také telefon příjemce,
 • údaje pro ověření oprávněnosti příjemce (např. vstupní kritéria pro účast na vzdělávací akci) – v případě, že příjemce není členem APBS může správce vyžádat informaci o psychologickém vzdělání příjemce a jeho zaměstnání (resp. příslušnosti k bezpečnostními sboru),
 • pro účely vydání osvědčení mohou být v průběhu realizace vzdělávací akce doplněny další osobní údaje, které jasně identifikují absolventa vzdělávací akce (např. tituly, datum narození).

1.6 Osobní údaje jsou zpracovávány pod dobu od odeslání objednávky do doby ukončení plnění smlouvy ze strany dodavatele. Tyto údaje jsou po ukončení plnění smlouvy zlikvidovány, nevyplývá-li povinnost jejich dalšího zpracovávání a uchovávání z právních předpisů nebo ze souhlasu odběratele s jejich dalším zpracováním pro účely vedení jeho zákaznického účtu.

1.7 Zákaznický účet je veden od zřízení účtu odběratele po celou dobu jeho existence. Uživatel účtu je povinen při registraci a správě svého účtu uvádět jen správné a pravdivé údaje a v případě jejich změny je aktualizovat. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. V uživatelském účtu jsou kromě údajů uživatele (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon, fakturační a dodací adresa) uživateli přístupný přehled jeho dosavadních objednávek, včetně souvisejících výzev k platbě a faktur. Neaktivní zákaznické účty jsou po 12 měsících automaticky zrušeny. Dřívější zrušení účtu nebo vymazání všech osobních údajů je možné na základě požadavku odběratele zaslaného na objednavky@apbs.cz.

1.8 Kategoriemi příjemců dílčích osobních údajů jsou především naši dodavatelé služeb a osoby, jejichž služby při své činnosti správce využívá, např. subjekty poskytující hostingové služby, emailové služby, účetní služby, poštovní služby aj. K těmto příjemcům, kteří se nachází na území EU, patří:

 • WEDOS Internet, a. s., poskytující nám hostingové služby. Veškeré osobní údaje zpracovávané v rámci tohoto webu jsou ukládány na serverech a datových úložištích tohoto poskytovatele služeb, a to po dobu trvání smlouvy mezi námi a tímto poskytovatelem.
 • Skelton Software, s.r.o. poskytující nám cloudový účetní systém ESO Skeleton. Osobní údaje nezbytné pro agendu účetnictví jsou zpracovávány v rámci tohoto systému, a to po dobu trvání smlouvy mezi námi a tímto poskytovatelem.
 • V případě, že je vzdělávací služba realizována subdodávkou od jiného subjektu uvedeného v popisu konkrétní vzdělávací akce, mohou být tomuto příjemci předány osobní údaje za účelem realizace akce, posouzení splnění podmínek účasti v kurzu a vydání osvědčení.

1.9 V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva.

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

1.10 Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/.

Část 2 – Cookies

2.1 V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

2.2 Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Stránka https://objednavky.apbs.cz používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.

2.3 Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosíme použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

2.4 Všeobecně lze soubory cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty, které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatování si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. 

2.5  Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu. Umožňují také například pamatovat si obsah košíku, přihlášení či odhlášení, souhlas s upozorněním apod.

2.6 Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našich činností. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

Část 3 – Závěrečná ustanovení

3.1 Průběžně můžeme Informace o zpracování údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

3.2 Tyto podmínky byly publikovány dne 2. 5. 2020.